ĐƯA MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ TURBINE KHÍ NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀO BỆ MÓNG

Ngày đăng: 16/10/2023

(PetroTimes) - Ngày 12/10/2023 và ngày 16/10/2023, Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Ban Quản lý Dự án Điện và Liên danh Tổng thầu Samsung C&T – Lilama đã tiến hành đưa máy phát điện và turbine khí Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào bệ móng.