Contact us

LILAMA 18 JSC

Address: 9-19 Ho Tung Mau street, Dist.1, HCM, VN

Phone: (84.28) 38.298 490 - 38.217 474

Email: info@lilama18.com.vn

TIẾP NHẬN THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI VĂN PHÒNG TP.HCM

 

Bà: Dương Thu Hồng - Trưởng phòng     Tổ chức - Hành chính

Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Q.1, Tp.HCM

ĐT: 0913827937 

Zalo: 0913827937

Email: hongdt@lilama18.com.vn

Contact